KVKK Genel Aydınlatma Metni

 

KANATLI  Ulus.Loj İth.İhr.San ve Tic.Ltd. Şti

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI
 

KANATLI  Ulus.Loj İth.İhr.San ve Tic.Ltd. Şti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında “İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, SGK teşvikleri, finans ve iş yönetimi sektöründe gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı ve internet sitemizi kullanan kullanıcılarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Genel Nitelikli ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanır.

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır

 

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

 

Lojistik sektöründe verdiğimiz hizmetler kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 

1.      Kimlik bilgileri

2.      İletişim bilgileri

3.      Özlük

4.      Lokasyon verisi

5.      Hukuki işlem

6.      Müşteri İşlem

7.      Fiziksel Mekân Güvenliği

8.      İşlem Güvenliği

9.      Mesleki Deneyim

10.    Görsel ve İşitsel Kayıtlar

11.    Sağlık Bilgileri

12.    Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 

Veri Kategorisi

Kimlik Bilgileri

Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır

İşçilerden, şirket ortaklarından, stajyerlerden, tedarikçi çalışanı, yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.

İçerik

İsmi-soyisim, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, SGK sicil numarası, kimlik fotokopisi, imza gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi

İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

İşçilerden,  şirket ortaklarından, stajyerlerden, tedarikçi çalışanı, yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.

İçerik

Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi

Özlük Verileri

Açıklama

Mevzuat gereği işveren tarafından tutulması gereken işçi verileridir.

Kimden toplanır

İşçilerden toplanmaktadır.

İçerik

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, Pozisyon/unvan bilgileri, Diploma ve sertifikalar, Çalışma geçmişi ve detayları, Önceki işyerinden alınan hizmet/çalışma belgesi, Özgeçmiş, İzin (idari ve yıllık izin), Fotoğraf, Çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, Adli sicil kaydı, Askerlik Terhis Bilgisi, Sağlık Raporu, AGİ bilgileri gibi bilgilerdir.

Verinin toplanma amacı

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Yetenek/ Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi

Lokasyon Verileri

[C1]

Açıklama

Ana faaliyetimiz olan lojistik faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır

Lokasyon verileri; şirketimiz şoförlerinin ve tedarikçi şoförlerinin kullandığı araçlardan toplanır.

İçerik

Karayolu taşımacılığı faaliyetimiz kapsamında, yük konumlarının takip edilebilmesi amacıyla tır vb araçların ve dolayısıyla şoförlerin konum bilgilerine erişilmektedir.

Verinin toplanma amacı

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi

Hukuki İşlem

Açıklama

Mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında şirketin hukuki güvenliğinin sağlanması için toplanan hukuki verilerdir.

Kimden toplanır

İşçilerden, şirket ortaklarından, stajyerlerden, tedarikçi çalışanı, yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.

İçerik

Resmi kurumlardan gelen yazılar, mahkemelerden gelen yazılar, haciz ihbarnameleri, açılan davalara ilişkin bilgi ve belgeler gibi belgeler

Verinin toplanma amacı

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikâyetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Açıklama

Müşterilerin talep, fatura, kaşe-imza bilgileri ile tedarikçilerin kaşe-imza bilgileri.

Kimden toplanır

Tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.

İçerik

Müşterilerin talep, fatura, kaşe-imza bilgileri ile tedarikçilerin kaşe-imza bilgileri.

Verinin toplanma amacı

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Açıklama

Fiziksel mekânın güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler

Kimden toplanır

Çalışan adayı, çalışan, şirket ortaklarından, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alıcısı, ziyaretçilerden toplanmaktadır.

İçerik

Kamera kayıtları

Verinin toplanma amacı

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 

Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Açıklama

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola gibi verilerdir.

Kimden toplanır

İşçilerden, şirket ortaklarından toplanmaktadır.

İçerik

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Veri Kategorisi

Mesleki Deneyim

Açıklama

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, çalışma tecrübesi gibi verilerdir.

Kimden toplanır

İşçilerden toplanmaktadır.

İçerik

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, çalışma tecrübesi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 

Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Açıklama

Fiziksel mekânın güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler

Kimden toplanır

Çalışan adayı, çalışan, şirket ortaklarından, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alıcısı, ziyaretçilerden toplanmaktadır.

İçerik

Kamera kayıtları

Verinin toplanma amacı

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 

Veri Kategorisi

Sağlık Bilgileri

Açıklama

İşçilerin çalışabilmeleri için gereken sağlık verileridir.

Kimden toplanır

İşçilerden toplanmaktadır.

İçerik

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b

Verinin toplanma amacı

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 

Veri Kategorisi

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Açıklama

Ceza mahkûmiyetine güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

Kimden toplanır

İşçilerden toplanmaktadır.

İçerik

Ceza mahkûmiyetine güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

Verinin toplanma amacı

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 

Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Nedeni Nedir?

 

Kişisel verileri, lojistik sektöründe gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında; ilgili mevzuattakiyükümlülüklerimizden (hukuki yükümlülük), sözleşmesel ilişkilerden, kanunlarda bulunan yükümlülüklerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan nedenlerle işlemekteyiz.

 

Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?

 

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla yada toplantı / görüşmeler vasıtasıylatoplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiye Aktarımı

 

Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimiz gereğince, yasal düzenlemelerde belirtilen hallerde bir mahkeme kararı ile veya kanunen açıkça yetkili kılınan idari merciin talebiyle yetkilendirilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Bunların yanı sıra iş faaliyetlerimizin idamesi amacıyla tedarikçiler ve ilgili üçüncü taraflarla da paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

 

Kişisel verileriniz yalnızca aşağıda sınırlı olarak sayılan hallerden birisinin mevcut olması halinde yurt dışına aktarılabilir:

 • Açık rızanız var ise,
 • KVKK’de öngörülen haller ve veri aktarılacak ülkede yeterli koruma mevcut ise
 • KVKK’de öngörülen haller ve verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma mevcut olmamasına rağmen, yeterli korumanın sağlanacağına dair ilgili ülke tarafından verilen bir taahhüt ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) izni mevcut ise.

 

Kişisel Verilerinize Ait Saklama Süreleri

 

Kişisel verilerinize ait saklama süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta yer alan bir hüküm ile verinin saklanmasına ilişkin bir süre belirlenmiş ise verinin, en az bu süre kadar saklanması gerekmektedir. Söz konusu veriler belirlenen sürenin sonunda silinmektedir.
 • İşlediğimiz verinin saklanmasına ilişkin olarak kanunen bir süre belirlenmemiş ise söz konusu veri; aramızdaki ilişki gereğince ve sizinle taraf olduğumuz sözleşmede belirlenen süre boyunca saklanmakta olup, işbu ilişkinin sona ermesi veya sözleşmede belirlenen sürenin dolması halinde -talebiniz gerekmeksizin- silinmektedir.
 • Verilerin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta bir süre öngörülmesi ve söz konusu verilerin bu süreden önce silinmesinin tarafınızca talep edilmesi halinde bu talebiniz gerçekleştirilememektedir. Verilerin saklanmasına ilişkin sürenin mevzuatta belirlenmediği hallerde, verilerin silinmesine yönelik talebiniz mevcut ise verileriniz derhal ve en geç 30 gün içerisinde silinmektedir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

 

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar aşağıda yer almaktadır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep edilmesi,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğunun ve bu amaca riayet edilip edilmediğinin öğrenilmesi,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişilerin öğrenilmesi,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesinin talep edilmesi,
 6. KVKK hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi,
 7. Eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etmeniz halinde bu durumun, verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesinin talep edilmesi,
 8. Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir durumun meydana gelmesi halinde bu duruma itiraz edilmesi ve
 9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde söz konusu zararın giderilmesinin talep edilmesi.

 

 

Hakların Kullanımı

 

Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi, KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya KANATLI  Ulus.Loj İth.İhr.San ve Tic.Ltd. Şti. başvuru formu ile veya Barbaros Mh. Oymak Cd. Sümer Hukuk PlazaB blk K.14 No.81 Kocasinan / Kayseri adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da kanatli@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

 

İletilen bilgi ve belgelerde yanlışlık/hata olması veya başvurunun yetkisiz olması halinde ilgili başvuruyu reddetme hakkımız saklı tutulmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taleplere Cevap Süresi

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, değerlendirmekte ve taleplerinizin tarafımıza ulaştığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplamaktayız. Söz konusu talebinize yönelik cevabımızın olumsuz olması halinde belirttiğiniz adrese gerekçeli red sebeplerini, elektronik posta veya posta yolu ile göndermekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizdeki “Başvuru Formu” ile bize istekte bulunabilirsiniz.


[C1]Sadece kara taşımacılığında mı var ?

Yeni fırsatlardan haberdar olmak için, bültenlerimize kaydolun.